Bookingforespørgsel til familiehotellet

Sommer- & vinterferie midt i vandre- og skiområdet Katschberg

Ferieoplysninger
Persondata
Yderligere oplysninger
For information om privatlivets fred

Når du har afsendt kontaktformularen, behandler vores dataansvarlige dine indtastede persondata med henblik på bearbejdning af din forespørgsel. Denne databearbejdning tager udgangspunkt i det samtykke, du har givet hertil i forbindelse med indsendelsen af formularen. Du er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt forpligtet til at stille disse persondata til rådighed. Hvis du vælger ikke at stille disse persondata til rådighed, kan din henvendelse ikke blive overført til os, og vi kan ikke bearbejde den . Du har når som helst ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket skal ske gennem en skriftlig meddelelse. Dette påvirker ikke retsmæssigheden af den udførte databearbejdning frem til tilbagetrækningen af dit samtykke.

Indtil samtykket hertil eventuelt trækkes tilbage, finder der en viderebearbejdning af dataene sted, som er i overensstemmelse med det oprindelige databearbejdningsformål og baserer sig på samme retsgrundlag og har direkte og ikke-samtykkekrævende markedsføring som formål, f.eks. adresseret reklameforsendelse per post. I dette tilfælde videregiver vi dataene til forsendelsesvirksomheden. Du har når som helst ret til at gøre skriftlig indsigelse mod anvendelsen af dine persondata i direkte markedsføringsøjemed. Hvis du gør indsigelse, vil dine persondata ikke længere blive anvendt i direkte markedsføringsøjemed.